Rate this post

Excel cho au3d.vn 365Excel cho au3d.vn 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel Starter 2010Thêm…Ít hơn

Hàm Mmult trả về sản phẩm ma trận của hai mảng. Kết quả là một mảng có số hàng bằng mảng 1 và có số cột bằng mảng 2.

Đang xem: Cách giải trò chơi ma trận

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản hiện tại của au3d.vn 365, thì bạn chỉ cần nhập công thức ở phía trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn Enter để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng kế thừa bằng cách chọn phạm vi đầu ra, hãy nhập công thức ở ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Cú pháp

MMULT(array1, array2)

Cú pháp hàm MMULT có các đối số dưới đây:

array1, array2 Bắt buộc. Những mảng mà bạn muốn nhân.

Chú thích

Số cột trong array1 phải giống như số hàng trong array2, và cả hai mảng đều phải chỉ chứa các số.

Array1 và array2 có thể được cung cấp dưới dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tham chiếu.

Xem thêm: Cách Chơi Death Prophet Dota 2 : Hướng Dẫn Chơi Death Prophet Support

Hàm MMULT trả về giá trị lỗi #VALUE! khi:

Bất kỳ ô nào là ô trống hoặc chứa văn bản.

Số cột trong array1 khác với số hàng trong array2.

Mảng tích số ma trận a của hai mảng b và c là:

*

trong đó i là số hàng và j là số cột.

Ví dụ

Ví dụ 1

*

Ví dụ 2

*

Bạn phải nhập các công thức trên dưới dạng công thức mảng cho nó hoạt động đúng cách. Sau khi bạn nhập công thức, nhấn Enter nếu bạn có một thuê bao au3d.vn 365 hiện tại; nhấn Ctrl + Shift + Enter. Nếu công thức không được nhập dưới dạng công thức mảng, một kết quả duy nhất được trả về.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Tải Trò Chơi Game, Huong Dan Ho Tro Choi Game Full

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

https://chơigame247.vn/category/review