Rate this postDo máy mình lag nên đoạn cuối k viết hết đc mon các bạn thông cảm.
Link:
OP HD 1.12.2:

Tag: 9minecraft x ray, [vid_tags]

Xem thêm: https://chơigame247.vn/category/review

Nguồn: https://chơigame247.vn