Rate this postFB:
Playduo:
Nếu mọi người thích nhớ để 1 like & 1 sub cho mình để mình có động lực làm những video Montage Azir nhé, cảm ơn tất cả mọi người!

Tag: azir mua 8, #LoL #Azir #Golden Eaglee

Xem thêm: https://chơigame247.vn/category/review

Nguồn: https://chơigame247.vn