Rate this post

1) Reflector (Mất phí):

Bản Reflector mới nhất là bản 7.5 mình chưa tìm được crack! bạn nào có tài khoản tải file ở trang nhấn vào đây để đi đến đường dẫn thì tải về và up mediafirre hay đâu đó tùy các bạn rồi đưa link lên cộng đồng C Việt hay comment lại blog của mình!

Cám ơn các bạn rất nhiều!

Còn bạn nào muốn dùng bản 7.0 thì có thể xem cách crack của bạn kitten257 bên Cộng Đồng C Việt. Mình không post lại nữa mà chỉ post link cho các bạn tham khảo!

Nhấn vô Đây Để Xem Cách Crack Reflector 7.0

Một vài hình ảnh về Reflector bản này dùng tốt hơn bản ILSpy nhiều vì nó có thể được cài đặt vài bộ Visual Studio.

Giao diện Reflector 6:

*

Recflector 6

Giao diện Reflector 7.5:

*

Reflector 7.5

*

Reflector 7.5

Link Tải:

Download Reflector 6 Full (đã crack)

2) ILSpy (Miễn phí):

Trước khi dùng các bạn phải kiểm tra update bản mới nhất!

Link Tải:

Download ILSpy

Giao diện chương trình:

*

Giao diện chương trình ILSpy

Kiểm tra update: các bạn vào Help –> About

*

Update

Do ở đây mình đã update từ trước nên không cần update nữa các bạn nhìn Version thì biết nếu có version mới thì các bạn nhấn Download là chương trình sẽ tự động Update!

Dịch ngược 1 file dll hay exe viết bằng Visual Studio hay ứng dụng của .NetFramework

Các bạn chọn vào file chọn open rồi chỉ đường dẫn đến file mình muốn dịch ngược:

*

Open File dịch ngược

P/s: không phải tất cả các file được viết bằng Visual Studio hay ứng dụng của .NetFramework dều dịch ngược được nha nó còn tùy vào người biên dịch và đóng gói chương trình!

Sau khi nhấn open nếu không thấy báo lỗi ( có dấu chéo đỏ) tức là chương trình có thể dịch ngược được! Bây giờ các bạn có thể xem code thoải moái và lưu lại thành 1 projecct mới hay là từng class riêng lẻ tùy vào bạn:

*

Xem Source Code

Để lưu lại thành project bạn cần chọn lại thư mục gốc:

*

Chọn thư mục gốc

Cuối cùng các bạn chọn save và save lại thành 1 project và bây giờ bạn có thể phát triển tiếp ứng dụng của người khác hay sửa lại theo ý mình thích.

https://chơigame247.vn/category/review